KARIN CARMELLI HELHETSTERAPI

UndertittelFotsoneterapiFotsoneterapi er en form for refleksologi, der soner under føttene behandles for å oppnå positive refleksvirkninger på de stedene i kroppen som sonene representerer. Ideen om at behandling av bestemte punkter på kroppen kan benyttes for å fremme god helse har eksistert i mange ulike kulturer til ulike tider. Kilder viser blant annet til det gamle Egypt, Inkariket, til Kina og til japansk shiatsu. I Amerika fikk refleksologien en oppblomstring på 1920-tallet, og fotsoneterapien slik vi kjenner den i dag er utviklet av den amerikanske fysioterapeuten Eunice Ingham.


Fotsoneterapi kan med hell kombineres med andre behandlingsformer, og blir lett en naturlig del av en massasjebehandling. All fotmassasje gjør godt for kropp og sjel, og virker dypt avslappende.Klikk her for å redigere tekst

Klikk her for å redigere tekst

Klikk her for å redigere tekst

Klikk her for å redigere tekst

Klikk her for å redigere tittel.

Klikk her for å redigere tittel.
Klikk her for å redigere tittel.